Uprkos zvučnom naslovu, čuveni superheroj nikada zapravo nije gostovao u Domu omladine Beograda, ali je u okviru petog Beogradskog internacionalnog festivala (BITEF) 1971. godine, publika DOB-a imala priliku da pogleda predstavu Superman eksperimentalne pozorišne grupe Pip Simonsa iz Londona.

Plakat petog BITEF-a, 1971. godine

Plakat petog BITEF-a, 1971. godine

BITEF je od svog osnivanja 1967. godine zamišljen kao teatar “novih pozorišnih tendencija”. Njegovi idejni tvorci, Mira Trailović i Jovan Ćirilov, dosledno su sprovodili ovu ideju u okviru koje su beogradskoj publici predstavljane, ne samo avangardne pozorišne tendencije, već i stalni ansambli koji su na novi način prikazivali svetske klasike. Ovako definisana programska politika BITEF-a, koja je očuvana do danas, dobila je podršku tadašnje uprave Doma omladine Beograda, gde je tokom 1970-ih i početkom 1980-ih godina odigrano nekoliko pozorišnih predstava u okviru ovog festivala.

Pozorišna grupa Pip Simonsa (Pip Simmons Theatre Group) osnovana je 1968. godine u Londonu kao jedna od prvih eksperimentalnih pozorišnih grupa u Engleskoj, koja je intenzivni fizički nastup kombinovala sa rok muzikom i tehnikama agitpropa kako bi ostvarila instinktivno i konfrontancionalno izvođenje. U Domu omladine Beograda 1971. godine čuveni superheroj transformisan je u zvezdu rokenrola.

Pip Simons u Domu omladine Beograda, 1971.

Pip Simons u Domu omladine Beograda, 1971. (Fotografija preuzeta iz B. Prpa (ur.), BITEF. 40 Godina novih pozorišnih tendencija, Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 2007, 33.)

Bilten petog BITEF-a, 13. septembar 1971.  Istorijski arhiv Beograda

Bilten petog BITEF-a, 13. septembar 1971.
Istorijski arhiv Beograda

Bilten petog BITEF-a, 13. septembar 1971.  Istorijski arhiv Beograda

Bilten petog BITEF-a, 13. septembar 1971.
Istorijski arhiv Beograda

Uprkos inače sjajnom odzivu beogradske publike, manje greške u organizaciji BITEF teatra donekle su umanjile uspeh ove predstave. Naime, zbog pogrešno objavljenog rasporeda, mnogi gledaoci koji su posle predstave u Ateljeu 212 žurili da pogledaju Supermena u Domu omladine Beograda, mogli su samo da primete da je predstava već počela.

M. V. "Oštećeni gledaoci", Politika, 15. septembar 1971.

M. V. “Oštećeni gledaoci”, Politika, 15. septembar 1971.

Uprkos kriznim periodima u radu DOB-a, gde je tokom 1980-ih godina ulogu alternativnog prostora i vodećeg mesta najvažnijih kulturnih dešavanja namenjenih omladini delimično preuzeo Studentski kulturni centar, BITEF se ove godine ponovo vratio u Dom omladine Beograda, gde je odigrana premijerna festivalska predstava, “A gde je revolucija stoko?”, zagrebačkog teatra Montažstroj, u režiji Boruta Šeparovića.

Do sledećeg blogojavljanja,

Marko Miljković